Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej

X

Na koniec 2017 roku Polacy zaoszczędzili w IKE i IKZE ponad 9,7 mld złotych

Pzu callendar icon 02.03.2018 Autor: Katarzyna Głowacka-Bauman
Cash 1342228

Z danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że w całym ubiegłym roku o blisko 2 mld PLN wzrosły aktywa Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), co oznacza że roku 2017 w ramach tych produktów ulokowane było łącznie blisko 10 mld PLN.

Na koniec 2017 r. liczba kont IKE wyniosła ok. 951 tys., a IKZE 690 tys., co oznacza o około 50 tys. kont więcej niż rok wcześniej. W ujęciu rocznym aktywa IKE wzrosły o 1,3 mld PLN, a IKZE o 630 mln PLN.
Środki ulokowane na kontach IKE i IKZE przekroczyły poziom 3 mld PLN w TFI, które stały się liderem jeśli chodzi o największy udział w rynku, wyprzedzając drugie w zestawieniu Zakłady Ubezpieczeń.

Indywidualne Konta Emerytalne oferowało łącznie 56 instytucji finansowych (o 6 więcej niż rok wcześniej): 14 zakładów ubezpieczeń, 17 TFI, 7 podmiotów prowadzących działalność brokerską, 13 banków oraz 5 dobrowolnych funduszach emerytalnych. Dodatkowo:

  • odnotowano ponad 313 tysięcy kont , na które dokonano wpłat w wysokości ponad 1,2 mld PLN , co daje prawie 30 tys. kont więcej niż w roku ubiegłym i kwotę wpłat wyższą o ponad 139 mln PLN.
  • średnia wysokość wpłaty na IKE wynosiła 3 800 PLN i była o 100 zł wyższa niż w roku poprzednim. Podobnie jak w 2016 r.  najwyższe wpłaty odnotowano w podmiotach prowadzących działalność maklerską.
  • dla prowadzonych kont podobnie jak w roku ubiegłym 53% stanowiły konta prowadzone przez kobiety, a 47% przez mężczyzn.

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oferowało 42 instytucji finansowych (o 6 więcej niż rok wcześniej): 9 zakładów ubezpieczeń, 16 TFI, 6 podmiotów prowadzących działalność brokerską, 3 banki oraz 8 dobrowolnych funduszy emerytalnych. Dodatkowo:

  • odnotowano prawie 200 tysięcy kont IKZE, na które dokonano wpłat w wysokości ponad 608 mln PLN , co daje o prawie 30 tys. kont więcej niż w roku ubiegłym oraz kwotę wpłat wyższą o ponad 134 mln PLN.
  • średnia wysokość wpłaty na IKZE w 2017 r. wynosiła 3 100 PLN i była o 300 zł wyższa niż w roku poprzednim. Podobnie jak w 2016 r. najwyższe wpłaty odnotowano w podmiotach prowadzących działalność maklerską.
  • dla prowadzonych kont IKZE w 2017 r. podobnie jak w roku ubiegłym 51% stanowiły konta prowadzone przez kobiety a 49% przez mężczyzn.
Kategoria: Indywidualne oszczędzanie
Udostępnij
Kgb

Katarzyna Głowacka-Bauman

PMO Projekt Emerytura

Wyszukaj w aktualnościach

Poznaj swoją emeryturę

Wprowadź dane na podstawie których wyliczymy Twoją emeryturę

Przelicz

Dla pracownika

Dla pracodawcy

Zobacz także

142516 r0 620

PPK - AKTUALNY PROJEKT USTAWY

Pzu callendar icon 13.09.2018

W dniu 28 sierpnia 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), który został skierowany do dalszych...