Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej

X

Raport KNF podsumowujący PPE w 2017

Pzu callendar icon 12.07.2018 Autor: Katarzyna Głowacka-Bauman
Knf

Rosnąca liczba zarejestrowanych PPE

Na koniec czerwca br. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała szczegółowy raport dotyczący PPE podsumowujący poprzedni rok.

Po raz pierwszy od 5 lat, liczba pracowniczych programów emerytalnych wpisanych do rejestru przewyższyła liczbę programów wykreślonych, co przełożyło się na zwiększenie liczby funkcjonujących PPE na koniec roku o 17 w stosunku do 2016 roku. Zauważalnie obniżyła się też liczba programów wykreślonych z rejestru (31 PPE), która była najniższa od 2010 roku.

Na koniec 2017 r. funkcjonowały 1 053 pracownicze programy emerytalne, w tym:
- 645 realizowanych w formie umowy z zakładem ubezpieczeń,
- 382 realizowane w formie umowy z funduszem inwestycyjnym,
- 26 realizowanych z pracowniczym funduszem emerytalnym.
W analizowanym okresie powstało 48 nowych programów, co należy ocenić jako najlepszy na przestrzeni ostatnich lat rezultat.

Należy także zauważyć, że w 2017 r. do jednego z programów międzyzakładowych dołączyło 26 pracodawców, a ponadto jeden z nowo powstałych programów miał charakter międzyzakładowy co oznacza, że łącznie w system PPE w ostatnim roku włączyło się 77 nowych pracodawców (dla porównania w 2016 r. - 27 pracodawców). W 2017 r. zdecydowanej większości nowo tworzonych programów nadano formę umowy z funduszem inwestycyjnym (38 programów). W pozostałych dwóch formach (umowa z zakładem ubezpieczeń oraz pracowniczy fundusz emerytalny) utworzono po 5 PPE.

Liczba uczestników w PPE

Ogółem na koniec 2017 roku w pracowniczych programach emerytalnych uczestniczyło 395,8 tys. pracowników, przy czym roczny przyrost ich liczby wyniósł 0,1%. Przyrost liczby uczestników w ubiegłym roku był zdecydowanie najniższy w historii (jedynie o 0,2 tys. osób). Wielkość tę należy m.in. wiązać z poziomem zatrudnienia u pracodawców rejestrujących programy w ostatnim roku. Kolejnym czynnikiem obniżającym wskaźniki uczestnictwa była znacząca liczba osób, które wycofały się z systemu PPE, bądź to ze względu na spełnienie warunków uprawniających do wypłaty środków, bądź przeniesienie środków na IKE, np. z uwagi na zmianę pracodawcy. Tego rodzaju zdarzenia dotyczyły łącznie 23,7 tys. osób. Napływ nowych uczestników, szacowany jedynie na ok. 3,5 tys. osób w nowo utworzonych programach, w których do końca roku rozpoczęto proces przyjmowania uczestników, nie zdołał zrekompensować naturalnego procesu odejść z systemu.

Zgromadzone aktywa w PPE

Aktywa zgromadzone w pracowniczych programach emerytalnych w 2017 roku zwiększyły się o kwotę ponad 1,2 mld zł i według stanu na 31.12.2017 r. wyniosły 12,6 mld zł (wzrost o 11,0% w stosunku rocznym). Przeciętna wartość środków zgromadzonych na rachunku statystycznego uczestnika PPE wyniosła w 2017 r. średnio 31,9 tys. zł i wzrosła w ostatnim roku o 3,0 tys. zł. Najwięcej aktywów bo aż 58,8% zgromadziły fundusze inwestycyjne, 26,4% zakłady ubezpieczeń, a pracownicze fundusze emerytalne 14,8%.

Pracodawcy prowadzący PPE w 2017 r. odprowadzili na konta swoich pracowników składki podstawowe w wysokości 1 224,6 mln zł, a średnia roczna składka podstawowa na uczestnika wynosiła 3 827zł.

Po raz pierwszy, roczna wartość składek wniesionych na konta uczestników pracowniczych programów emerytalnych przekroczyła 1,2 miliarda złotych, zaś jej przyrost – o blisko 54 mln zł w stosunku rocznym – był nominalnie najwyższy od 2011 roku. Podobnie, najwyższą w historii wartość (blisko 41 mln zł), odnotowano w przypadku składek dodatkowych, czyli składek opłacanych indywidualnie przez uczestników (wzrost o 5,0% w stosunku do 2016 r.). Średnia roczna składka dodatkowa na uczestnika wynosiła 1 209zł.

Najwyższy udział pracodawców w rynku PPE w 2017r. odnotowano w województwie mazowieckim, a najniższy w lubuskim. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są liderem pracowniczych programów emerytalnych, zdecydowanie najmniej programów emerytalnych można ich odnotować w szkołach wyższych, samorządach i fundacjach.

Kategoria: Zmiany emerytalne
Udostępnij
Kgb

Katarzyna Głowacka-Bauman

PMO Projekt Emerytura

Wyszukaj w aktualnościach

Poznaj swoją emeryturę

Wprowadź dane na podstawie których wyliczymy Twoją emeryturę

Przelicz

Dla pracownika

Dla pracodawcy

Zobacz także

142516 r0 620

PPK - AKTUALNY PROJEKT USTAWY

Pzu callendar icon 13.09.2018

W dniu 28 sierpnia 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), który został skierowany do dalszych...