Aktualności

01 marca 2019

PPK – ważne terminy

Przepisy określają, do kiedy pracodawcy muszą realizować poszczególne obowiązki związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Nieprzestrzeganie terminów wiąże się z konsekwencjami finansowymi wobec podmiotu zatrudniającego.

Pracownicze Plany Kapitałowe będą wprowadzane etapami i w pierwszej kolejności obejmą duże firmy. Plan wprowadzenia PPK wygląda następująco:

  • od 1 lipca 2019 r. będą one obowiązkowe dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób;
  • od 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób;
  • od 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób;
  • od 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wyjątek od powyższej reguły jest tylko jeden i dotyczy podmiotów zatrudniających, które należą do grupy kapitałowej. Podmioty takie mogą bowiem zawierać umowy o zarządzanie i umowy o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa ma zastosowanie w stosunku do podmiotu z grupy kapitałowej, który zatrudnia największą liczbę osób.

To, że PPK będą od jakiejś daty obowiązkowe dla określonej grupy podmiotów nie oznacza, że w tym dniu firmy muszą mieć już zawartą umowę z instytucją finansową czy tym bardziej odprowadzać składki. Na wybór instytucji i zawarcie umowy jest trochę czasu. Firmy zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na 31 grudnia 2018 r. muszą podpisać umowę o zarządzanie PPK do 25 października 2019 r.

W dalszej kolejności pracodawca musi podpisać z instytucją finansową umowę o prowadzenie PPK, w imieniu i na rzecz pracowników, co w praktyce będzie polegało na zgłoszeniu przez pracodawcę listy pracowników. Firmy zatrudniające co najmniej 250 osób muszą to zrobić do 12 listopada 2019 r.

Następnym etapem będą wpłaty, których dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Pierwsze wpłaty do PPK następują od pierwszego wynagrodzenia wypłacanego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie PPK, a pracodawcy przekazują wpłaty do wybranej instytucji finansowej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty te zostały obliczone i pobrane. Wyjątkiem będą sytuacje, w których wynagrodzenia są wypłacane w okresach krótszych niż miesiąc, ponieważ w takim przypadku wpłaty należy przekazać do końca miesiąca.

Terminy dla kolejnych grup pracodawców, przystępujących w kolejnych fazach, będą liczone w podobny sposób. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób muszą zawrzeć umowę o prowadzenie PPK do 11 maja 2020 r., podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób – do 10 listopada 2020 r., a pozostali do 10 maja 2021 r. Wyjątkiem w tej ostatniej grupie są jednostki sektora publicznego, dla których termin ten upływa 10 kwietnia 2021 r.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij