Aktualności

06 sierpnia 2019

Co to są fundusze zdefiniowanej daty w Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Fundusze zdefiniowanej daty to większe bezpieczeństwo dla oszczędzających w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Opierają się na zasadzie: im starszy pracownik, tym pewniejsze inwestycje.

W myśl ustawy o PPK każda z instytucji zarządzających pracowniczymi planami kapitałowymi ma obowiązek utworzyć co najmniej pięć funduszy zdefiniowanej daty. 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU, które oferuje pracodawcom zarządzanie PPK i ich prowadzenie, zarejestrowało aż osiem takich subfunduszy. Oszczędzający zostaną do nich przypisani w zależności od daty urodzenia:

Subfundusz Data urodzenia uczestnika PPK
PPK inPZU 2025 dla osób urodzonych przed 1968 rokiem
PPK inPZU 2030 dla osób urodzonych w latach 1968-1972
PPK inPZU 2035 dla osób urodzonych w latach 1973-1977
PPK inPZU 2040 dla osób urodzonych w latach 1978-1982
PPK inPZU 2045 dla osób urodzonych w latach 1983-1987
PPK inPZU 2050 dla osób urodzonych w latach 1988-1992
PPK inPZU 2055 dla osób urodzonych w latach 1993 - 1997
PPK inPZU 2060 dla osób urodzonych po 1998 roku

 

Poszczególne subfundusze mają stosować odmienne zasady polityki inwestycyjnej, uwzględniając wiek pracowników. Im będzie wyższy, tym większe bezpieczeństwo instrumentów finansowych, w które mają być inwestowane jego pieniądze.

W praktyce oznacza to podział inwestycji między instrumenty finansowe o charakterze udziałowym (akcje) i dłużnym (bony skarbowe, obligacje). Wraz z wiekiem oszczędzających będzie spadać procentowy udział takich instrumentów finansowych, jak akcje, które charakteryzują się większym poziomem ryzyka, a zwiększy się zaangażowanie w bezpieczniejsze instrumenty finansowe, jak obligacje i bony skarbowe.

W przypadku pracowników, którzy mają mniej niż 40 lat, część udziałowa, a więc inwestycje w akcje, nie będzie więc przekraczać 70 proc., a w przypadku osób, które osiągną 55. rok życia – górny limit części udziałowej to już tylko 30 proc.

Każdy pracownik może przy tym zdecydować się na wybór każdego z subfunduszy, niezależnie od swojej daty urodzenia. Może wybrać subfundusz z mniejszym lub większym ryzykiem inwestycyjnym, jeśli tylko złoży taką dyspozycję.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij