Aktualności

30 lipca 2019

Czy oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych będą bezpieczne? [wideo]

Bezpieczeństwo oszczędzania w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) to jedna z głównych intencji ich powołania. Gwarancją mają być restrykcyjne wymogi ustawy o PPK. Prawo stawia wysoko poprzeczkę dla instytucji zarządzających PPK i szczegółowo określa zasady inwestowania – tak, by ryzyko było jak najmniejsze.

W myśl ustawy instytucje zarządzające PPK muszą mieć co najmniej 3-letnie doświadczenie i kapitał własny w wysokości przynajmniej 25 mln zł. Nadzór nad nimi będzie sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Dla porównania: PZU ma 37,5 mld zł kapitałów własnych, a więc 1500 razy więcej niż ustawowe minimum.

Ustawa szczegółowo reguluje, jaka część oszczędności może być inwestowana w akcje, a jaka w bezpieczniejsze obligacje czy depozyty, ile pieniędzy można zainwestować na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a ile na bezpiecznych zagranicznych rynkach. Co ważne, uzależnia ryzyko inwestycyjne od wieku pracowników.

Od instytucji, które będą zarządzać pracowniczymi planami kapitałowymi, ustawa wymaga również odpowiedniego doświadczenia. Jest ono atutem Grupy PZU, która zarządza prawie połową pracowniczych programów emerytalnych w Polsce. Jest też liderem w dziedzinie dobrowolnych funduszy emerytalnych. 

Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU jest największy na rynku zarówno pod względem liczby klientów, jak i wysokości zgromadzonych aktywy emerytalnych. Wartość jednostki rozrachunkowej DFE PZU wzrosła od początku jego istnienia prawie trzykrotnie, co jest rynkowym rekordem.

O wiarygodności PZU, największej instytucji finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej, świadczy też najwyższa wśród polskich spółek ocena ratingowa A-, przyznana przez międzynarodową agencję S&P Global Ratings

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij