Aktualności

15 stycznia 2019

Dlaczego trzeba dodatkowo oszczędzać na emeryturę?

Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę jest niezbędne, jeśli nie chcemy na starość cierpieć z powodu braku wystarczających środków finansowych.

Spada stopa zastąpienia, czyli relacja między pierwszą emeryturą a ostatnim wynagrodzeniem. Przyszli emeryci będą w coraz gorszej sytuacji finansowej i każdy, kto nie chce odczuć dotkliwego spadku dochodów po osiągnięciu wieku emerytalnego, powinien zacząć na emeryturę dodatkowo odkładać.

Demografia jest nieubłagana. Rodzi się niewiele dzieci, a statystycznie żyjemy coraz dłużej. Oznacza to, że coraz więcej osób będzie na emeryturze, a coraz mniej będzie zatrudnionych, czyli coraz mniej osób będzie płacić składki emerytalne, a coraz więcej osób będzie pobierać świadczenia. Jak podaje raport Komisji Europejskiej dotyczący wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństw z maja 2018 r., odsetek emerytów przypadających na 100 zatrudnionych zwiększy się z 53,8 emerytów w 2016 roku do 106,3 emerytów na 100 zatrudnionych w 2060 roku.

Polski system emerytalny opiera się obecnie na  emeryturach systemu powszechnego w tzw. systemie repartycyjnym, czyli bieżące wypłaty emerytów finansowane są ze składek osób pracujących. Biorąc pod uwagę, że pracujemy coraz krócej zarówno z powodu obniżenia wieku emerytalnego, jak i luk w zatrudnieniu, nietypowych form zatrudnienia czy nawet przechodzeniu do szarej strefy, skutek jest jeden - niższe składki do ZUS i w konsekwencji niższa wysokość emerytur.

Według raportu Komisji Europejskiej stopa zastąpienia spadnie z 55 proc. w 2016 r. do około 25 proc. w roku 2060. Oznacza to, że dla osób obecnie wchodzących na rynek pracy przejście na emeryturę wiązało się będzie z koniecznością życia za jedną czwartą tego, co będą zarabiali zaraz przed przejściem na emeryturę.

Widać zatem, że dodatkowe oszczędzanie jest koniecznością. Jest ono możliwe na kilka sposobów, mamy do dyspozycji takie produkty jak:

  • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE),
  • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) ,
  • Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).

Możemy też oszczędzać niezależnie od tych programów i nie musimy ograniczać się do jednego produktu. Od 2019 dodatkowym sposobem na oszczędzanie na emeryturę będą Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), które nie stanowią konkurencji dla pierwszego filaru, czyli emerytury z ZUS, ale będą uzupełnieniem tego, co otrzymamy z ZUS.

Bez dodatkowego oszczędzania grozi nam na duży spadek dochodów na emeryturze, z czego większość osób nie zdaje sobie sprawy i nie gromadzi pieniędzy na jesień życia, przeważnie tłumacząc to zbyt niskimi dochodami. Jeśli jednak obecne dochody są za niskie na oszczędzanie, to czy ułamek tej sumy wystarczy nam na przeżycie po zakończeniu aktywności zawodowej?

Samodzielnie powinny na emeryturę oszczędzać zwłaszcza osoby młode, przede wszystkim te, które są zatrudnione na umowach, od których nie odprowadza się składek na ZUS, ponieważ w ich przypadku emerytury będą najniższe, a im wcześniej zaczną odkładać dodatkowe pieniądze, tym więcej zdołają zaoszczędzić.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij