Aktualności

29 kwietnia 2019

Jak wybrać instytucję zarządzającą PPK?

Solidność, stabilność, doświadczenie, niskie koszty i efektywność w inwestowaniu. To najważniejsze kryteria, którymi powinni się kierować pracodawcy, decydując o tym, komu powierzą zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym w swojej firmie. To także ich ustawowy obowiązek.

W myśl ustawy o PPK pracodawcy, dokonując wyboru instytucji zarządzającej planem, muszą mieć na uwadze „najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. Ten interes to pewność i stabilność instytucji, która będzie inwestować oszczędności pracowników. To także jej doświadczenie i kompetencje w dziedzinie inwestowania.

Miarodajnej ocenie może służyć analiza wyników finansowych funduszy zarządzanych przez instytucje, które oferują prowadzenie PPK. Dotyczy to m.in. funduszy pasywnych, które zapewniają większe bezpieczeństwo inwestycji i które będą nabierać znaczenia wraz z rosnącym wiekiem uczestników PPK.

Porównaniu wyników poszczególnych funduszy mogą służyć portale internetowe, jak Analizy Online. Z danych tego serwisu wynika, że funkcjonujące od października 2018 roku nisko kosztowe fundusze pasywne inPZU osiągnęły rekordowe wyniki już po pierwszym półroczu działania. Zyskowność inPZU Obligacje Polskie prawie pięciokrotnie przewyższyła w tym okresie średnią dla porównawczej grupy ponad 20 funduszy.

Optymalną z punktu widzenia pracodawców i ich pracowników decyzją jest też wybór takiej instytucji zarządzającej PPK, która zapewni im kompleksową pomoc przy wdrażaniu planów oraz ich obsługę. PZU oferuje pod tym względem 300 doradców klienta korporacyjnego i 2500 klienta indywidualnego, sieć ponad 400 placówek, a także nowoczesne portale internetowe dla pracodawców i pracowników.

Istotne znaczenie przy wyborze instytucji prowadzącej PPK mają też opłaty za zarządzanie planami. Ustawa o PPK określa ich górny limit na 0,5% wartości aktywów netto funduszu w skali roku. PZU nie zamierza ich w ogóle pobierać w pierwszym roku funkcjonowania PPK, a w kolejnych latach zaoferuje stawki sięgające nawet poniżej połowy ustawowego maksimum.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij