Aktualności

23 maja 2019

Kogo dotyczą Pracownicze Plany Kapitałowe? [wideo]

Obowiązek tworzenia pracowniczych planów kapitałowych będzie dotyczyć większości pracodawców w Polsce. Muszą się do tego przygotować firmy zatrudniające co najmniej jedną osobę. Nie wszystkie od razu, a więc już od 1 lipca 2019 roku. PPK będą bowiem wprowadzane etapami.
Do pracowniczych planów kapitałowych zostanie automatycznie zapisanych ponad 11 mln pracowników. Chodzi o osoby w wieku od 18 do 55 lat, które są zatrudnione na umowę o pracę bądź umowę-zlecenie (kryterium jest to, czy pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu). Starsi, do 70. roku życia, będą mogli odkładać pieniądze w ramach PPK, jeśli wyrażą taką wolę.
 
Dla pracowników udział w PPK jest dobrowolny. Każdy z nich będzie mógł złożyć deklarację, że rezygnuje z oszczędzania w ramach pracowniczych planów kapitałowych. Musi jednak ponawiać ją co cztery lata, żeby uniknąć ponownego „automatycznego” zapisania, które przewiduje ustawa o PPK.
 
Z kolei dla pracodawców PPK to obowiązek. W myśl ustawy muszą utworzyć w swoich firmach pracownicze plany kapitałowe, dając swoim pracownikom możliwość przystąpienia do nich.
 
Będzie to następować etapami:
  • od 1 lipca 2019 roku PPK obejmą ponad 3,3 mln pracowników firm zatrudniających powyżej 250 osób;
  • od 1 stycznia 2020 roku – około 2 mln osób z firm mających od 50 do 249 pracowników;
  • od 1 lipca 2020 roku – 1,1 mln pracowników firm zatrudniających od 20 do 49 osób;
  • od 1 stycznia 2021 roku – ponad 5,2 mln pracowników firm zatrudniających od 1 do 19 osób oraz pracowników sektora publicznego.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij