Aktualności

11 czerwca 2019

O czym pracodawcy muszą pamiętać w związku z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi? [wideo]

Zaplanowanie budżetu, wybór instytucji zarządzającej pracowniczym planem kapitałowym (PPK), zgłoszenie pracowników – to zadania czekające pracodawców w związku ze startem PPK. Powinni zacząć od podstawowej kwestii: sprawdzenia, kiedy ich firmę obejmie obowiązek utworzenia PPK.
Pracownicze plany kapitałowe będą wprowadzane etapami. Od 1 lipca 2019 roku obowiązek utworzenia PPK obejmie największych pracodawców, zatrudniających powyżej 250 osób. Potem – co pół roku – będzie dotyczył kolejnych. Do 2021 roku większość firm w Polsce będzie musiała utworzyć pracownicze plany kapitałowe.
 
O obowiązujących pracodawców terminach pisaliśmy już wcześniej: https://emerytura.pzu.pl/aktualnosci/szczegoly/kogo-dotycza-pracownicze-plany-kapitalowe
 

Czas niezbędny na przygotowanie do wdrożenia PPK zależy od wielkości firmy. Może wynieść około trzech miesięcy. Ważne, by przygotowania rozpocząć odpowiednio wcześnie, ponieważ złamanie ustawowych terminów grozi wysokimi karami.
 
Przed uruchomieniem PPK pracodawcy muszą zaplanować budżet i uwzględnić dodatkowe koszty w postaci wpłat, które będą zobowiązani odprowadzać na rzecz zatrudnionych (te obowiązkowe wyniosą 1,5% pensji brutto pracownika). Potrzebne będzie zatem ustalenie liczby pracowników, którzy zostaną automatycznie objęci planami – to osoby w wieku od 18 do 55 lat, zatrudnione na umowę o pracę bądź umowę-zlecenie.
 
Kolejne zadanie to wybór instytucji zarządzającej PPK. Pracodawcy muszą podjąć tę decyzję w porozumieniu ze związkami zawodowymi bądź reprezentantami załogi, a następnie podpisać umowę o zarządzanie PPK.
 
Atutem takiej instytucji będzie możliwie wszechstronna pomoc z jej strony przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych. To ważne przy kolejnych krokach, których czekają pracodawców, a do których należy m.in. dostosowanie systemów kadrowo-księgowych czy np. szkolenia dla działów kadr.
 
W tym zakresie kompleksowe wsparcie, jako instytucja zarządzająca PPK, oferuje Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU. Do dyspozycji pracodawców oddaje ponad 300 doradców klienta korporacyjnego, a także nowoczesny serwis internetowy e-PPK.
 
Następny etap to podpisanie z wybraną instytucją umowy o prowadzenie PPK. Dzięki temu pracodawca będzie mógł wypełnić kolejny ustawowy obowiązek, jakim jest zgłoszenie do PPK pracowników.
 
Także pod tym względem pomocą służy TFI PZU, oferując możliwość zgłaszania pracowników poprzez e-PPK. Internetowy serwis zapewni również pracodawcom sprawną realizację  innych, czekających ich w przyszłości zadań związanych z obsługą PPK. Pozwoli na sprawne generowanie i przekazywanie m.in.:
  • list zatrudnionych,
  • listy wpłat dokonywanych w imieniu pracowników i na ich rzecz,
  • dyspozycji składanych przez pracowników, np. o podwyższeniu wpłat albo o zawieszeniu uczestnictwa w PPK.
 
TFI PZU oferuje również pracodawcom wsparcie w wypełnianiu ich obowiązków informacyjnych wobec zatrudnionych. Zapewni pracownikom materiały informacyjne dotyczące zasad funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych i uczestnictwa w PPK, a także odda do ich dyspozycji serwis inPUZ.pl, który umożliwia kontrolowanie stanu rachunku w PPK i składanie dyspozycji. Bezpośrednią pomoc pracodawcy i pracownicy znajdą w ponad 400 placówkach PZU w całej Polsce.
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij