Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej

X
Dla pracodawcy

Co to jest PPK?PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) to propozycja rozwiązania w systemie zabezpieczeń emerytalnych, którego uruchomienie jest planowane na 2019 rok.

PZU Emerytura

PPK będzie powszechnym planem systematycznego oszczędzania. Każdy pracodawca będzie miał obowiązek zaoferować swoim pracownikom przystąpienie do programu (tzw. automatyczny zapis), natomiast każdy pracownik będzie mógł zdecydować, czy chce brać udział w programie czy nie.

Orientacyjny harmonogram wdrożenia grupowego produktu emerytalnego na przykładzie PPE

 1. Przedstawienie pomysłu stronie społecznej, wybór dostawcy, formalizacja współpracy
  ok. 30-45 dni (w zależności od wielkości pracodawcy i liczby organizacji związkowych)
 2. Wpis wniosku KNF do rejestru PPE
  ok. 30 dni
 3. Zbieranie deklaracji
  ok. 21 - 30 dni
 4. Pierwsza składka
  Może być odroczona w czasie
 • Przedstawienie pomysłu stronie społecznej, wybór dostawcy, formalizacja współpracy

  ok. 30-45 dni (w zależności od wielkości pracodawcy i liczby organizacji związkowych)

 • Wpis wniosku KNF do rejestru PPE

  ok. 30 dni

 • Zbieranie deklaracji

  do. 21. 30 dni

 • Pierwsza składka

  Może być odroczona w czasie

Proces trwa 2-6 miesięcy

Nowe prawa i obowiązki z perspektywy pracodawcy

W świetle zapowiadanych zmian możemy spodziewać się nowych obowiązków, ale przede wszystkim licznych korzyści.

PPE
PPK*
Obowiązki
 • pracodawca opłaca składkę podstawową za pracowników, która może wynosić maksymalnie 7% wynagrodzenia pracownika brutto
 • pracodawca ma obowiązek zaoferować produkt/benefit wszystkim pracownikom spełniającym określone warunki, m.in wszystkich zatrudnionych u pracodawcy od minimum 3 miesięcy
 • obowiązek prowadzenia PPK w przypadku braku PPE
 • obowiązek zaoferowania wszystkim pracownikom PPK
 • obowiązkowa składka na PPK 1,5% pracodawcy
Prawa
 • prowadzenie programu jest dobrowolne
 • prawo wyboru instytucji prowadzącej PPE (TFI lub zakład ubezpieczeń na życie)
 • w przypadku posiadania PPE na określonych warunkach firma może wybrać między PPE i PPK
 • zwolnienie ze składek na ZUS od składki płaconej przez pracodawcę (ubezpieczenie społeczne)
 • możliwość wliczenia składki do kosztu uzyskania przychodu
 • dobrowolna dodatkowa składka finansowana przez pracodawcę na PPK – 2,5% wynagrodzenia
 • prawo wyboru dowolnej instytucji prowadzącej PPK tylko wśród TFI
 • zwolnienie ze składek na ZUS od składki płaconej przez pracodawcę (ubezpieczenie społeczne)
 • możliwość wliczenia składki do kosztu uzyskania przychodu

* jest to prawdopodobny kierunek zmian, informacje na podstawie prezentacji MR nt. Planu Budowy Kapitału z lipca 2016 oraz aktualnych informacji prasowych

Zmiany w emeyturach - kiedy się ich spodziewać?*

1 stycznia 2019
Pracodawcy zatrudniający powyżej 250 pracowników
Od lipca 2019 r.
Pracodawcy zatrudniający od 50 do 249 pracowników
Od stycznia 2020 r.
Pracodawcy zatrudniający od 20 do 50 pracowników
Od lipca 2020 r.
Wszyscy pozostali pracodawcy bez jednoosobowych działalności i podmioty administracji publicznej

* jest to prawdopodobny kierunek zmian, informacje na podstawie prezentacji MR nt. Planu Budowy Kapitału z lipca 2016 oraz aktualnych informacji prasowych

Planowana reforma systemu zabezpieczenia emerytalnego ma przebiegać etapami i stopniowo obejmować kolejnych pracodawców.

Przyszłe emerytury - przyszłość w liczbach

Planowane zmiany przyniosą realne i policzalne korzyści.**

 • 8,5 mln – zakładana liczba uczestników PPK
 • 12 mld zł – zakładane minimalne nowe oszczędności w III filarze w skali jednego roku
 • 258 tys. zł – szacowana wysokość zgromadzonych w ramach PPK środków po 40 latach oszczędzania przy minimalnej składce 3,5%
 • 1,0 tys.-2,4 tys. – szacowany dodatek emerytalny z PPK miesięcznie

**Dane aktualne na listopad 2017, wyliczenia Ministerstwa Rozwoju.

Poznaj swoją emeryturę

Wprowadź dane na podstawie których wyliczymy Twoją emeryturę

Przelicz

Dla pracownika

Dla pracodawcy