IKE PZU Życie / IKE TFI PZU

Indywidualne konto emerytalne

Możesz już dzisiaj zatroszczyć się o swój standard życia po przejściu na emeryturę. Masz szansę uzyskania wyższej emerytury bez podatku od zysków kapitałowych.

ZAŁÓŻ U AGENTA

Dlaczego warto

 • Swobodny dostęp do pieniędzy
  Swoje pieniądze z IKE możesz wypłacić w dowolnej chwili – w całości lub w części.
 • Zwolnienie z podatku
  Wypłata z IKE po 60. roku życia jest wolna od podatku od zysków kapitałowych.
 • Zabezpieczenie dla bliskich
  Jeśli Cię zabraknie, Twoi bliscy otrzymają pieniądze bez obowiązku zapłacenia podatku od spadków i darowizn oraz od zysków kapitałowych.
 • Możliwość dopasowania
  W PZU możesz wybrać formę IKE (ubezpieczenie na życie lub produkt inwestycyjny) oraz model inwestowania.

Jak działa IKE w PZU

Wpłaty na IKE

Od Ciebie zależy, ile i jak często wpłacasz na swoje IKE. Możesz oszczędzać zgodnie ze swoimi możliwościami i preferencjami.
 • Pierwsza wpłata na IKE to minimum 100 zł. Jeśli przenosisz środki z innego IKE minimalna wpłata wynosi 50 zł.
 • Kolejnych wpłat dokonujesz tak często, jak chcesz. Możesz to robić regularnie, np. miesięcznie, kwartalnie czy rocznie, lub kiedy chcesz.
 • W 2019 roku możesz wpłacić maksymalnie 14 295 zł – to limit ustawowy. W danym roku kalendarzowym suma wpłat nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 3-krotności prognozowanego, przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia. Nadpłata wpłynie na Twój rachunek dodatkowy.

Wypłaty z IKE

Jeśli potrzebujesz, w każdej chwili możesz wypłacić wszystkie Twoje/swoje oszczędności z IKE lub ich część.
 • W niektórych sytuacjach zapłacisz podatek od zysków kapitałowych oraz opłatę dodatkową. Wynosi ona 10% wartości rachunku IKE (nie mniej niż 50 zł). Pobieramy ją tylko wtedy, gdy w pierwszym roku umowy wypowiesz ją, dokonasz wypłaty lub transferu środków z IKE. 
 • Pieniądze, które wpłacisz na IKE, są Twoją własnością. Gdyby Cię zabrakło, otrzymają je np. osoby, które wskażesz w umowie - nie muszą one być członkami rodziny. Osoby te nie zapłacą podatku od spadków i darowizn oraz zysków kapitałowych.
 • Jeśli spełnisz warunki takie jak osiągnięcie 60. roku życia, nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie pieniędzy z rachunku IKE. Podatek ten zawsze naliczymy i potrącimy przy wypłacie z rachunku dodatkowego.

Zarządzanie środkami w IKE w PZU

Możesz wybrać jedną z dwóch form IKE w PZU oraz jeden z dwóch modeli inwestowania w ramach każdej z nich.

W PZU masz do wyboru dwa indywidualne konta emerytalne:

 • IKE w PZU Życie  – w formie ubezpieczenia na życie (inwestujesz w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe),
 • IKE w TFI PZU – w formie inwestycyjnej (lokujesz oszczędności w fundusze inwestycyjne).

Możesz także wybrać jeden z dwóch modeli inwestowania w ramach IKE – indywidualny lub rekomendowany – zgodnie ze swoimi preferencjami.

W modelu indywidualnym samodzielnie decydujesz, jak lokujesz pieniądze. Masz do wyboru fundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej:

Koszty IKE w PZU

Na koszty prowadzenia IKE składają się koszty zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz ewentualne opłaty dodatkowe.

Opłata za zarządzanie zależy od wybranych funduszy inwestycyjnych, w których lokujemy pieniądze:

 • PZU Oszczędnościowy – 0,8%,
 • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ – 1,5%,
 • PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK – 2,5%,
 • PZU Zrównoważony – 3%,
 • PZU Akcji KRAKOWIAK – 3,5%,
 • PZU Aktywny Akcji Globalnych – 3,5%.

Opłata dodatkowa wynosi 10% wartości rachunku IKE (nie mniej niż 50 zł). Pobieramy ją tylko wtedy, jeśli w pierwszym roku umowy:

 • wypowiesz umowę,
 • wypłacisz pieniądze z IKE, czyli dokonasz wypłaty,
 • przeniesiesz pieniądze na IKE w innej instytucji albo do pracowniczego programu emerytalnego (PPE), czyli dokonasz wypłaty transferowej.

Porównanie produktów emerytalnych

IKE to jeden ze sposobów oszczędzania na dodatkową emeryturę. Zobacz, jakie jeszcze masz możliwości.

Kto finansuje? Osoba indywidualna Osoba indywidualna

Pracodawca

Pracownik (jeśli chce)

Pracodawca

Pracownik

Państwo

Koszt wypłaty przed terminem 19% podatku od zysków kapitałowych 18% lub 32% podatku dochodowego

19% podatku od zysków kapitałowych

30% wartości składek pracodawcy wraca do ZUS

19% podatku
od zysków kapitałowych

30% wartości składek pracodawcy wraca do ZUS

Zwrot dopłat od państwa

Najważniejsza korzyść

Elastyczne wpłaty

Możliwość wypłaty środków już po 60 roku życia

Elastyczne wpłaty

Odliczenia od dochodu w PIT

Całą składkę płaci pracodawca

Możliwość wypłaty całości środków już po 60. roku życia

Wpłaty pracodawcy

Dopłaty państwa

Wcześniejsza wypłata w wyjątkowych sytuacjach

Koszt przy wypłacie w terminie 0% 10% 0% 0%
Opłata za zarządzanie od 2% od 2% do 0,6% do 0,6%
Dziedziczenie środków TAK TAK TAK TAK

 

Jak otworzyć IKE w PZU

napisz e-mail

Spotkaj się z agentem lub odwiedź oddział

umów się

Dokumenty do pobrania

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

Niniejsze treści zostały przygotowane wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi zarządzania pracowniczym planem kapitałowym (PPK) oferowanej przez TFI PZU SA. Informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU SA są zawarte w „Regulaminie zarządzania pracowniczym planem kapitałowym przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” 

Zobacz pełną informację prawną i o ryzyku inwestycyjnym

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij