PPK

Pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to powszechny system długoterminowego oszczędzania. Ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków i ich wsparcie w budowaniu oszczędności na czas po zakończeniu aktywności zawodowej.

Przystąp do PPK

Dlaczego Pracownicze Plany Kapitałowe

TFI PZU SA, stanowiąca część Grupy PZU, przygotowuje się obecnie do pełnienia roli instytucji finansowej, z którą będzie można zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Po wpisaniu do ewidencji PPK, TFI PZU SA służyć będzie swoją pomocą w przeprowadzeniu i wdrożeniu PPK w Państwa firmie.

Budowanie oszczędności Polaków

PPK pozwalają pracownikom budować własne, niezależne od systemu emerytalnego oszczędności.

Podniesienie standardów rynku pracy

Pracodawcy będą mogli zwiększyć swoje wpłaty do PPK, wyróżniając się na rynku i pokazując, że dbają o pracowników. 

Rozwój polskiej gospodarki

PPK dostarczą gospodarce i przedsiębiorstwom niezbędnego kapitału na inwestycje długoterminowe.

Kogo dotyczą PPK

Pracowników

Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Pracownicy zostaną automatycznie zapisani do PPK, ale będą mieli możliwość rezygnacji z programu w każdej chwili.

Informacje dla pracowników

Pracodawców

PPK obejmie wszystkich pracodawców, którzy będą mieli obowiązek założyć program dla swoich pracowników.

PPK będzie wdrażane etapami. Od lipca 2019 obowiązkiem zostaną objęte największe firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników. 

Informacje dla pracodawców

Czy wiesz, że…

Malejąca liczba urodzeń dzieci i rosnąca średnia długość życia powodują, że wysokość powszechnych emerytur dla wielu Polaków znacząco spadnie. Obecnie stosunek wysokości ostatniego wynagrodzenia do pierwszej emerytury stanowi około 50%. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego może się zmniejszyć nawet do 25% w ciągu następnych 20 lat!

Jak działają Pracownicze Plany Kapitałowe

Wpłaty do PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe finansowe są z trzech źródeł: przez pracownika, pracodawcę i państwo.
 • Minimalne wpłaty ze strony pracownika i pracodawcy będą uzależnione od wynagrodzenia brutto pracownika. Będą wynosiły odpowiednio 2% i 1,5%.
 • Państwo zachęca do oszczędzania w PPK, gwarantując dopłaty 250 zł na start oraz 240 zł rocznie. Są one niezależne od wysokości wynagrodzenia.
 • Pracownik i pracodawca będą mogli dokonywać wpłat dodatkowych - odpowiednio do 2% i do 2,5%. W najwyższym wariancie umożliwia to oszczędzanie do 8% wynagrodzenia brutto.
 • Środki odkładane w ramach PPK są własnością prywatną. Zostało to wyraźnie zapisane w ustawie o PPK (art. 3. ust 2).

Zarządzanie PPK

Środki odkładane w PPK będą zarządzane przez instytucje finansowe spełniające rygorystyczne kryteria i wpisane do tzw. ewidencji PPK.

PPK mogą oferować tylko cztery typy instytucji finansowych:

 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 • towarzystwa ubezpieczeń na życie,
 • powszechne towarzystwa emerytalne,
 • pracownicze towarzystwa emerytalne.

Wysokie wymogi dla podmiotów mogących oferować PPK istotnie zwiększają bezpieczeństwo środków gromadzonych w ramach PPK. Doświadczeni oraz stabilni oferenci PPK zmniejszają ryzyko związane z długoterminowymi oszczędnościami, które zawsze wiąże się z inwestowaniem na rynku kapitałowym.

Oszczędności w ramach PPK inwestowane będą w fundusze z określoną datą docelową inwestycji, która jest zbliżona do momentu przejścia na emeryturę. W zależności od wieku uczestnika oszczędności będą inwestowane w różne aktywa - na początku w aktywa o większym ryzyku (np. akcje), a z czasem - w bezpieczniejsze (np. obligacje).

Wypłaty środków z PPK

PPK jest sposobem na oszczędzanie na dodatkową emeryturę. W niektórych sytuacjach możliwe jest jednak wypłacenie oszczędności przed 60. rokiem życia.
 • Wypłata środków przez uczestnika może nastąpić po 60. roku życia. Wtedy uczestnik jednorazowo będzie mógł  wypłacić 25% zgromadzonych oszczędności, a pozostałą część (75%) rozłożyć na co najmniej 120 miesięcznych rat.
 • W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość wypłacania środków bez utraty korzyści podatkowych. W razie ciężkiej choroby można wypłacić do 25% zgromadzonych środków, natomiast w przypadku zakupu domu lub mieszkania można wypłacić do 100% środków, z koniecznością zwrotu w ciągu 15 lat.
 • Poza wspomnianymi przypadkami, środki zgromadzone w PPK również będą mogły być wypłacone w każdej chwili, jednak będzie się to wiązało m.in. z utratą ulg podatkowych oraz dopłat od państwa.
 • Środki zgromadzone w PPK podlegają dziedziczeniu.

Jak utworzyć PPK w PZU

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób, a przeprowadzimy Cię przez wszystkie formalności

spotkaj się ze sprzedawcą

Zadzwoń: 22 640 06 22*

*Opłata zgodna z taryfą operatora

Skontaktuj się z nami

formularz kontaktowy

Napisz do nas

TFI PZU SA, stanowiąca część Grupy PZU, przygotowuje się obecnie do pełnienia roli instytucji finansowej, z którą będzie można zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Po wpisaniu do ewidencji PPK, TFI PZU SA służyć będzie swoją pomocą w przeprowadzeniu i wdrożeniu PPK w Państwa firmie.

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Niniejsze treści zostały przygotowane wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi zarządzania pracowniczym planem kapitałowym (PPK) oferowanej przez TFI PZU SA

Zobacz pełną informację prawną

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij