Aktualności

27 maja 2019

Co Pracownicze Plany Kapitałowe oznaczają dla pracodawców? [wideo]

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to dla pracodawców nowe zadania i nowe obowiązki. Wiążą się z koniecznością wprowadzenia planów w ich firmach, a także prawidłowym i terminowym naliczaniem oraz odprowadzaniem wpłat do PPK. Dlatego bardzo ważny jest wybór odpowiedniej instytucji zarządzającej planami.
W pierwszej kolejności na pracodawców spadnie obowiązek podpisywania umów na prowadzenie i zarządzanie PPK z uprawnionymi instytucjami finansowymi, wśród których jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU. Ich ewidencję prowadzi Polski Fundusz Rozwoju.
 
Wybór instytucji zarządzającej to ważna decyzja, ponieważ od niej może zależeć, jaki ciężar codziennych obowiązków związanych z prowadzeniem PPK spadnie w przyszłości na samych pracodawców, a jaką część zadań przejmie instytucja zarządzająca, jeśli oferuje wystarczająco kompleksową obsługę.
 
Do obowiązków pracodawców będzie należeć m.in.:
  • zgłaszanie pracowników do PPK,
  • prawidłowe i terminowe naliczanie oraz przekazywanie wpłat,
  • przekazywanie do instytucji zarządzającej PPK dyspozycji składanych przez pracowników,
  • prowadzenie wymaganej przez prawo dokumentacji,
  • dostarczanie na czas wymaganych informacji pracownikom, instytucjom prowadzącym PPK i organom nadzorczym.
 
Będzie to o tyle skomplikowane, że pracownicy będą mogli w każdej chwili wypłacić pieniądze zgromadzone w PPK, zwiększyć odprowadzoną przez siebie składkę albo przenieść się do innej instytucji zarządzającej PPK. To rodzi dodatkowe obowiązki po stronie pracodawców.
 
Ciężar wielu z nich może przejąć za pracodawców instytucja zarządzająca PPK. Do nich należy TFI PZU, które postawiło sobie za cel ograniczenie do minimum zaangażowania pracodawcy w wysiłki związane z wdrażaniem PPK i ich prowadzeniem. 
 
TFI PZU oferuje pracodawcom ponad 300 opiekunów klienta korporacyjnego na terenie całego kraju. Do ich dyspozycji odda nowoczesny i przyjazny dla użytkowników serwis e-PPK, który umożliwi proste przeprowadzenie online wielu skomplikowanych czynności, w tym:
  • zawieranie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK,
  • zgłaszanie pracowników do PPK,
  • przekazywanie zbiorczej informacji o należnych wpłatach pracownika i pracodawcy, 
  • przyjmowanie i przekazywanie dyspozycji pracowników.
 
TFI PZU proponuje ponadto regularne spotkania opiekunów klienta z przedstawicielami zarządów, kadry kierowniczej, pracownikami i innymi wyznaczonymi przez pracodawcę osobami. Mają one służyć rozstrzyganiu bieżących kwestii, podsumowaniu działalności subfunduszy PPK i przekazywaniu aktualnych informacji o sytuacji na rynkach kapitałowych.
 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij