Aktualności

15 lutego 2019

Dla kogo jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników będzie musiał utworzyć każdy pracodawca zatrudniający co najmniej jedną osobę, podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkowało sankcjami finansowymi.

Ustawa o PPK dopuszcza jednak kilka wyjątków i  wskazuje na okoliczności, które zwolnią pracodawcę z obowiązku utworzenia PPK. Prawo takie będą  mieli:

  • mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
  • podmioty zatrudniające, które w dniu objęcia ich przepisami ustawy prowadzą Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. dla minimum 25 proc. osób zatrudnionych,
  • podmioty zatrudniające będące osobami fizycznymi, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą, inne osoby fizyczne, w zakresie niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą.

Ważne! PPK przewidziane są nie tylko dla pracowników etatowych, ale dla wszystkich zatrudnionych u danego pracodawcy, niezależnie od nazwy umowy, za które płatnicy odprowadzają składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Zatem do PPK przystąpią także osoby pracujące np. na umowie zlecenia.

Pracownicy, którzy mają mniej niż 55 lat i są zatrudnieni od co najmniej trzech miesięcy, zostaną automatycznie zapisani przez pracodawcę do PPK, ale będą mogli pisemnie zrezygnować z dokonywania wpłat. Co cztery lata procedura będzie się powtarzać. Celem oszczędzania w PPK jest zgromadzenie pieniędzy na jesień życia, dlatego przepisy przewidują ograniczenia wiekowe osób, które obejmie program. Osoby powyżej 55. roku życia, które nie ukończyły 70 lat, będą mogły dobrowolnie przystąpić do PPK, natomiast osoby starsze nie będą uczestniczyć w programie.

Stosowanie ustawy o PPK rozpocznie się w różnych terminach, w zależności od liczby osób zatrudnionych. Na pierwszy ogień pójdą podmioty największe. Przepisy określają stopniowe wchodzenie, co pół roku, kolejnych grup podmiotów:

  • od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,
  • od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.,
  • od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.,
  • od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty, w tym jednostki sektora finansów publicznych.

Podmioty należące do jednej grupy kapitałowej będą mogły przystąpić do PPK w terminie, który obowiązuje największy podmiot zatrudniający z grupy, czyli ten z największą liczbą osób zatrudnionych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij